Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Decembrie 2015
LMMJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


Monitorul de Neamt » Stiri Locale 3 Decembrie 2015
Tipreste articolul - Varianta pentru imprimant Trimite acest articol unui prieten  prin email

Primarul Ion Rotaru, un ales local care are cu ce se m�ndri �n comuna Alexandru cel Bun

Primarul de Alexandru cel Bun este unul dintre alesii nemteni care are cu ce se m�ndri c�nd e vorba despre realiz�rile din unitatea administrativ teritorial� pe care o p�storeste. Are scoli dichisite, drumuri bune, dispensare, un consiliu local care �l sustine si, nu �n ultimul r�nd, comunitatea care �l apreciaz�. Ion Rotaru a �nv�tat administratie din lunga experient� ca ales local. A plecat din functia de primar al celui mai mare oras al judetului si a preluat fr�iele uneia dintre cele mai atr�g�toare comune nemtene. Cele c�teva sute de vile, case ar�toase si pensiuni cresc valoarea zonei pe care o vegheaz� de sapte ani si jum�tate si de care vrea s� aib� grij� �n continuare. A f�cut �ntelegere cu elevii din comun� c� �i sprijin� neconditionat, dac� �si v�d de carte. Le face cadouri, le asigur� cele mai bune conditii de �nv�tat, iar scolile lor le bat pe multe dintre cele de oras. La Alexandru cel Bun, laboratoarele din unit�tile de �nv�t�m�nt s�nt dotate dup� ultimele standarde, iar cadrele didactice s�nt stimate de primar. Ion Rotaru e convins c� nu poate face nimic singur, asa c� s-a �nconjurat de specialisti, �ncep�nd de la colegii din prim�rie, medicii din comun� si p�n� la cadrele didactice, de pe m�na c�rora ies fii satului. Si cum vrea s� aib� lume bun� la Alexandru cel Bun, face tot ce �i st� �n putere ca s� fie toat� lumea multumit�. Nu sup�r� si nu e sup�rat, pentru c� toti au �nteles c� mai presus de orice e buna �ntelegere, stare general� �ntr-o comun� cu reale aspiratii europene. �n ceea ce urmeaz�, v� prezent�m ce am aflat de la primar �n leg�tur� cu ceea ce tine de �nv�t�m�ntul din comuna Alexandru cel Bun.

„Educatia nu este o preg�tire pentru viat�, educatia este �ns�si viata“ (John Dewey)

Generatia t�n�r� din comuna Alexandru cel Bun se preg�teste pentru „viat�“ �n dou� unit�ti scolare, una cu personalitate juridic� - Scoala Gimnazial� Vaduri si structura Scoala Gimnazial� Bistrita. �n anul scolar 2015-2016 �n catalogul scolii sunt �nscrisi 448 de elevi si prescolari, fiind c�l�uziti pe drumul cunoasterii de cadre didactice inimoase si temeinic preg�tite. Cei mai multi dintre scolari asteapt� cu ner�bdare si anticipat� pl�cere fiecare zi de cursuri, fiecare or�, pe care o v�d nu doar ca pe o treapt� necesar� �n dob�ndirea unei cariere, ci si ca un prilej de a se �mbog�ti cu noi cunostinte.
Simbioza relatiei dasc�l - �nv�t�cel are ca rezultat at�t descifrarea alfabetului, a calculelor matematice, a scrisului si cititului, a tainelor naturii si a sufletului, c�t si obtinerea unor premii si trofee. Elevii Scolii Vaduri studiaz� �ntr-o scoal� nou�, lucr�rile de constructie fiind finalizate �n septembrie 2010. Investitia a fost �nceput� cu fonduri guvernamentale si s-a finalizat prin demersurile insistente ale primarului Ion Rotaru, coroborate cu cele ale membrilor Consiliului local al comunei Alexandru cel Bun, care au finantat terminarea lucr�rilor de constructie, c�t si dotarea s�lilor de curs cu mobilier scolar si mijloace didactice moderne: table interactive, laptop-uri, conexiune la internet. Fiind o constructie nou�, s�lile de clas� au o arhitectur� modern�, cu ferestre mari, cu pereti zugr�viti �n culori atractive. Pe hol au fost prev�zute dulapuri pentru hainele elevilor. �n �nv�t�m�ntul prescolar sunt �nscrisi 75 de copii, �n trei grupe care �si desf�soar� activitatea �n s�li de clas� curate si spatioase admirate de cadrele didactice participante �n anii scolari precedenti la Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din �nv�t�m�ntul prescolar. Mobilierul si mijloacele didactice rivalizeaz� cu cele de la gr�dinitele cele mai r�vnite de p�rinti din mediul urban. �nv�t�m�ntul primar este frecventat de 117 elevi, care sunt dornici s� descifreze al�turi de cadrele didactice tainele cunoasterii. �n luna noiembrie 2015 au realizat o „activitate demonstrativ�“ pentru membrii Cercului pedagogic �nv�t�m�nt primar, la care a participat si inspectorul scolar Florin Dimon, fost cadru didactic al scolii, activitate evaluat� cu calificativul Foarte bine. Cursurile gimnaziale sunt frecventate de 98 de elevi �ndrumati de profesori temeinic preg�titi. Eforturile lor s�nt �ncununate de rezultatele obtinute la test�rile nationale, la olimpiade si concursuri. O mare bucurie �l constituie faptul c� toti absolventii clasei a VIII-a au fost repartizati la liceele si scolile profesionale dorite si s�nt apreciati de cadrele didactice cu note bune la testele initiale sustinute la �nceputul clasei a IX-a.

Unitate modern� si la Bistrita

Scoala Gimnazial� Bistrita, situat� �n satul Bistrita pe drumul care duce spre M�n�stirea Bistrita, ctitoria voievodului Alexandru cel Bun, structur� a Scolii Gimnaziale Vaduri, a fost reabilitat� �n anul 2008 cu fonduri guvernamentale si cu un sprijin financiar consistent, aproximativ 70%, din necesar, de la autorit�tile locale, prim�rie si consiliu local. Imobilul cu o v�rst� venerabil�, fost� cazarm�, a fost transformat, �n sensul �ntineririi prin materiale de constructie moderne si prin realizarea confortului necesar pentru desf�surarea activit�tilor didactice de calitate (confort termic, ap� curent�, grupuri sanitare �n interior). Ca si colegii lor din Vaduri, elevii din Bistrita, chiar dac� s�nt mai putini, beneficiaz� de tehnologia modern� - internet, laptopuri si table interactive. Cei 23 de prescolari �si desf�soar� activitatea �ntr-o sal� de clas� primitoare, spatioas� si luminoas�, singurul regret fiind acela c� num�rul de copii este insuficient pentru a functiona cel putin 2 grupe. �nv�t�m�ntul primar este frecventat de 89 de elevi, iar cel gimnazial de 39 de elevi. Din p�cate, �n acest an scolar clasa a VIII-a nu a fost organizat� din acelasi motiv, si anume num�rul mic de elevi si nevoia de a ne �ncadra �n fondurile alocate pentru buna desf�surare a procesului instructiv educativ de la bugetul de stat. Sumele necesare pentru plata utilit�tilor, a transportului elevilor si a reparatiilor s�nt alocate de la bugetul local. Scoala Bistrita a fost igienizat� �n aceast� var� si la sf�rsitul lunii noiembrie cele dou� centrale termice au fost �nlocuite cu altele noi, pentru care se aduc multumiri si firmei KOBER Vaduri, �n mod deosebit domnului Aurel Kober, al�turi de autorit�tile locale. Toate aceste investitii nu au r�mas f�r� urm�ri. �n primul r�nd num�rul elevilor a r�mas constant, chiar dac� populatia scolar� este �n descrestere, prin alegerea scolii noastre de c�tre p�rinti din comunele vecine P�ng�rati si Tarc�u. Acest fapt este datorat dot�rilor cu mijloace de �nv�t�m�nt moderne, conditiilor optime si nu �n ultimul r�nd resursei umane - cadre didactice cu vocatie si mult� d�ruire. �n anul scolar 2014-2015 dou� eleve au reprezentat scoala si judetul la faza national� a Olimpiadei de geografie, respectiv la Olimpiada national� Universul cunoasterii prin lectur�. F�rtigu Georgiana clasa a VIII-a la Olimpiada national� de geografie a obtinut premiul special, iar Nemtanu Diana Elena a obtinut mentiune la Olimpiada national� Universul cunoasterii prin lectur�.

Activit�ti extracurriculare si extrascolare

Parteneriate cu alte institutii de �nv�t�m�nt:
1. Puntile prieteniei - Scoala Gimnazial� Vaduri - Scoala Gimnazial� I. Gr. Teodorescu Ruseni
2. Cu Politia Neamt - reducerea comportamentelor disturbatoare, prevenirea victimiz�rii �n r�ndul elevilor - Nu renunta la visele tale, ele �ti dau viat�!
3. Participare la Campania Global� pentru Educatie, aprilie 2015, initiat� de Oorganizatia Salvati Copiii
4. Scoala Gimnazial� Visina - Olt Concursul national de cultur� general� Stiu, Vreau s� stiu, am �nv�tat
Activit�ti de volintariat:
1. La Asociatia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale - Luceaf�rul
2. Cu Centrul Carpato - Danubian de Geoecologie (CCDG) Ziua verde a scolilor din Rom�nia
3. Activitate de voluntariat �n cadrul proiectului Eco Junior 2015, desf�surat �n perioada 5 - 10 aprilie 2015, organizat de Asociatia Drumetii Montane, T�rgu Jiu
Proiecte educationale:
1. Nu uita c� esti rom�n! - proiect national
2. Viat� pentru mediu, viat� pentru om - proiect local
3. Aripi de �nger - proiect local
Concursuri:
1, Nestemate populare pe plaiuri nemtene… Valerica Patrichi - concurs interjudetean, organizat �n colaborare cu Scoala Gimnazial� I. Gr. Teodorescu Ruseni. Mih�il� Matei, cl. preg�titoare, premiul III; Sofrone Teodora, cl. I, premiul I; Formatia de dansuri populare, gr. mare, premiul I; Formatia de dansuri Florile Bistritei, premiul I; Formatia de dansuri Mugurasii Bistritei, premiul II; Gavriloaie Antonie, locul I interpretare; Basic� Gabriela, locul III;
2. Doina Ceahl�ului - concurs judetean de folclor. Sofrone Teodora, cl. I, premiul II; Toroc Ana, gr. mare, premiul I; Formatia de dansuri populare, clasa pregatitoare, premiul II;
3. S�rb�toarea de sub brazi - concurs interjudetean de folclor, desf�surat �n localitatea Ad�ncata, jud. Suceava, �n parteneriat cu Scoala Gimnazial� Ioan B�ncescu. Toroc Ana, gr. mare, premiul II; Sofrone Teodora, cl. I, mentiune; Formatia de dansuri populare, gimnaziu, premiul II;
4. Comunicare si ortografie - concurs national
5. Fii inteligent la matematic� - concurs national
6. Muguri de viat� �n lumina �nvierii - concurs national
7. Comper (Comunicare, Mate 2000) - concurs national
8. Stiu, Vreau s� stiu, Am �nv�tat - concurs national de cultur� general�
9. M�rtisorul - traditie si simbol - concurs national
10. �n asteptarea lui Mos Cr�ciun - concurs national
11. Piciul - concurs national
12. Logic� si perspicacitate - concurs national
13. Lumina Math - concurs national
14. Cangurul - concurs national
15. Cu viata mea ap�r viata - Mentiune la faza judetean�
16. Prietenii pompierilor - Premiul II la faza judetean�
17. Concursuri de atletism - Locurile I, II, III Munteanu Ioana
18. Concurs judetean Stea �n devenire, organizat de Liceul Tehnologic Gheorghe Ruset Roznoveanul Roznov, Toroc Ana - trofeul festivalului 2015

Proiecte viitoare si darul promis de prim�rie

Scoala a primit vizita cadrelor didactice din �nv�t�m�ntul primar din municipiul Bac�u. Scoala Daniela Cuciuc Piatra Neamt, �mpreun� cu partenerii lor din Turcia, a desf�surat o activitate �n cadrul unui proiect Comenius la Scoala Vaduri. O alt� activitate de succes a fost Od� mamei �n dulce grai moldovenesc din martie 2014, la care au participat 30 de elevi si cadre didactice din Republica Moldova de la Scoala din Bardar, Raionul Ialoveni, al�turi de scolile din comunele P�ng�rati si Tarc�u. Anul scolar 2015-2016 se anunt� unul la fel de bogat �n activit�ti si proiecte. Pe 21 septembrie am celebrat Pacea al�turi de cei care participau la Peace run. De asemenea, �n luna octombrie dou� grupuri de elevi si cadre didactice din Suedia au vizitat unit�tile scolare din comun�. Cadrele didactice Sofrone Mihaela si R�panu Elena vor implementa programul educational anti-stigma, program derulat �n cadrul proiectului „G�ndeste �n afara... Stigmei!“ finantat prin granturile SEE 2009-2014, �n cadrul Fondului ONG �n Rom�nia, �n parteneriat cu Organizatia Salvati Copiii Iasi. Elevii si cadrele didactice particip� la olimpiadele Kaufland care au ca scop dezvoltarea spiritului civic, a educatiei pentru s�n�tate, promovarea valorilor culturale traditionale. Elevii si cadrele didactice din unit�tile scolare ale Comunei Alexandru cel Bun asteapt� cu ner�bdare darul promis de autorit�tile locale si pe care Mos Nicolae �l va l�sa �n fiecare sal� de curs. Darul - 18 videoproiectoare si 30 de laptopuri - va �mbun�t�ti calitatea actului educational si va deschide noi orizonturi de cunoastere pentru beneficiarii directi ai scolii - elevi si prescolari.

Iat� ce s-a realizat concret �n unit�tile de �nv�t�m�nt

Si c� la Alexandru cel Bun tot ceea ce tine de procesul educational este o preocupare a primarului Ion Rotaru si a Consiliului Local exemplific�m cu cele realizate la scoli. La cea din Bistrita, care are nou� s�li de clas� si dou� de gr�dinit� s-a executat: 1. reabilitare exterioar� si interioar�; reabilitare termic�; 3.schimbare acoperis; 4. achizitionare central� termic� si sistem termic; 5. amenajare sala de mese pentru gr�dinit�; 6. amenajare dormitoare pentru copii de gradinit� din programul After school; 7. dotare cu sisteme moderne de �nv�t�m�nt (table inteligente interactive, videoproiectoare, laptop-uri, imprimante laser color, fotocopiatoare, acces la Internet prin Wi-FI); supraveghere video interior si exterior; 9. reabilitare WC-uri pentru elevi si profesori. Scoala veche din satul Vaduri - 24 s�li de clas�, laboratoare, sal� de sport, cancelarie: 1. reabilitare exterioar� si interioar�; reabilitare termic�; 3. schimbare acoperis; reabilitare WC-uri pentru elevi si profesori. Scoala nou� din satul Vaduri - 14 s�li de clas�: 1. proiectare si constructie; 2. dotare cu sisteme moderne de �nvat�m�nt (table inteligente interactive, videoproiectoare, laptopuri, imprimante laser color, fotocopiatoare, acces la Internet prin Wi-FI); 3. supraveghere video interior si exterior; 4. b�i speciale pentru copiii de gradinit�; 5. achizitionare central� termic� si sistem termic interior; 6. sala de mese pentru gradinit�; 7. dormitoare pentru copiii de gradinit� din programul After school; 8. dotari cu material pentru studiu (b�nci, scaune); 9. vestiare si WC-uri; 10. gard desp�rtitor din elemente din fier forjat, betonarea curtii scolii 700 mp.
END

Articol afisat de 1816 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(MN)
Adaug comentariul tu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective