Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Aprilie 2006
LMMJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


Monitorul de Neamt » Stiri Locale 1 Aprilie 2006
Tipreste articolul - Varianta pentru imprimant Trimite acest articol unui prieten  prin email
IMPOTEN DE LA RADARE

IMPOTEN�� DE LA RADARE

• un raport al OPC indic� faptul c� mul�i poli�i�ti rutieri, care au lucrat minim 6 ore pe ma�inile dotate cu radare, au ajuns �n stare avansat� de impoten�� • un act adi�ional la un contract, �ncheiat pe �est de MAI, considerat a fi „confiden�ial �i strategic“, prevede dotarea celor expu�i cu lenjerie intim� anti-radar • printr-un ordin intern, cei ce lucreaz� la circula�ie, cu radarele, vor primi, lunar, c�te o pastil� tip Viagra sau echivalentul �n bani •

Recent, subsecretarul de stat Gelu Ciubotaru, aflat �n conducerea Oficiului pentru Protec�ia Consumatorului (OPC), a intrat �n posesia unui document pe care, datorit� gravit��ii lui pentru s�n�tatea unei anumite categorii de angaja�i, l-a f�cut public. Este vorba de un raport care descrie reac�iile organismului uman expus la radia�ii electromagnetice, �n acest caz fiind vorba, concret, de aparatele de m�surare a vitezei (radare) utilizate de serviciul de circula�ie rutier�.
Conform raportului, respectivele radare provoac� �n mod ireversibil, prin efect cumulativ, impoten��. Nu �oferii afla�i �n trafic s�nt cei mai expu�i, deoarece cantitatea de radia�ii pe care o primesc este de scurt� durat�. Problema cea mare este, �ns�, a poli�i�tilor.
„Raportul con�ine inclusiv certificate medicale a peste o sut� de cadre de la serviciul de circula�ie din �ntreaga �ar�, ori la to�i ce au lucrat �ntre �ase �i opt luni pe ma�ini dotate cu radar de m�surare a vitezei, constat�ndu-se o stare de impoten�� avansat�“, a declarat Ciubotaru, preocupat de s�n�tatea acestor oameni. Totodat�, Ciubotaru a dezv�luit c� afacerea de achizi�ionare a aparatelor radar de m�surare a vitezei, f�cut� pe vremea guvernului PSD, a fost una specific� pentru care, este convins, s-au dat �p�gi mari: „Nu este posibil s� cump�r�m ceea ce au aruncat al�ii, periclit�nd via�a at�tor oameni. A�a s-au �mbog��it pesedi�tii, pe s�n�tatea poporului“. Totodat�, el a recunoscut c� mai folose�te �i el, �n autoturism, un CD ag��at la parbriz, pentru bruiere, �ns� numai atunci c�nd se gr�be�te.
Radarele poli�iei s�nt, �n fapt, emi��toare de unde electromagnetice care lucreaz� �n banda de frecven�� Ka, de 10,55 GHz �i utilizeaz� efectul Doppler, m�sur�nd diferen�a de faz� a semnalului reflectat de autovehicul. Despre acestea, medicul specialist Ghi�� Stelian, director al Spitalului de Urgen��, ne-a declarat: „Efectul nociv al radia�iei radar este de mult cunoscut. Radia�ia atac� epiceliul subdermal �i afecteaz� spermatogeneza, precum �i corpii caverno�i penisulari, f�c�nd erec�ia tot mai dificil�. Personalul militar care lucreaz� �n radioloca�ie are program scurt �i beneficiaz� de pensii compensatorii. Oricum, pentru armat�, la radare lucreaz� numai persoane trecute de 45 de ani, care au copii �i care �i-au �ncheiat via�a sexual�. S�nt cu to�ii avertiza�i �i semneaz� pentru asta. B�nuiam c� �i la poli�i�tii de la circula�ie o s� apar� probleme, mai multe dintre so�iile lor au venit s� m� �ntrebe ce e de f�cut. Am ajutat �i eu, cum am putut, chiar dac� nu este strict specialitatea mea". (n.red.- vezi Legea nr.179 din 17.05.2004 privind pensiile de stat �i alte drepturi de asigur�ri sociale ale poli�i�tilor, respectiv art. 2, al. 3 �i 4: „Sistemul pensiilor de stat �i alte drepturi de asigur�ri sociale de care beneficiaz� poli�i�tii acoper� riscurile activit��ii de poli�ist datorate invalidit��ii, b�tr�ne�ii, accidentelor, bolii, maternit��ii sau decesului. A�adar, de�i afec�iunea generat� de radare se cuno�tea, ea a fost trecut� sub t�cere, propun�ndu-se o compensare acceptat� tacit de militari �I poli�i�ti).
Despre primirea pastilelor de Viagra, men�ion�m c� poli�i�tii din Piatra Neam� au fost �ndruma�i la farmaciile din Roman �i Tg.Neam�, �ntruc�t stocurile din municipiu s-au epuizat, deja.

�n UE vitezomanii s�nt m�sura�i cu laserul
Ciubotaru ar vrea s� interzic� prin lege utilizarea unor asemenea aparate nocive, mai ales c� �n Uniunea European� acestea au fost scoase de mul�i ani din uz, fiind �nlocuite cu aparate care utilizeaz� laserul pentru m�surarea vitezei.
�i prefectul Toader Mocanu este la curent: „�tiu, cunosc problema, am vorbit �i cu cei de la Direc�ia de S�n�tate Public�, e la fel �n toat� �ara. Am �n�eles c� s-a intervenit prin sindicatul poli�i�tilor �i s-a dat un ordin intern, prin care cei ce lucreaz� la circula�ie, cu radarele, s� primeasc�, lunar, c�te o pastil� tip Viagra sau echivalentul �n bani. �i poli�i�tii de la circula�ie duc o munc� periculoas�, �ns� cineva trebuie s-o fac� �i pe asta".
Subcomisarul D�nu� Ciubotariu, noul �ef de la Serviciul de �nmatricul�ri �i eliber�ri permise auto, �i aminte�te de vremea c�nd lucra �i el la circula�ie, pe str�zi: „Dup� c�teva luni, am sim�it c� nu mai merge. Nu aveam un argument �tiin�ific, ca s� zic a�a, dar fiind inginer la baz�, am �n�eles imediat c� e ceva �n neregul� cu radarul. Mi-am cerut �i ob�inut transferul, �ns� nimeni nu mai poate s�-mi dea �napoi ce am pierdut, iar sfatul meu pentru mai tinerii mei colegi este s� fie foarte aten�i“, a declarat acesta, solicit�nd s� nu scriem declara�ia sa pentru a nu-i crea probleme �n familie. Tot el a r�s amar c�nd a auzit de ini�iativa cu pastila lunar� de Viagra: „Pilula poate ajuta pentru c�teva ore, �ntr-o noapte. �ns�, �n celelalte dou�zeci �i nou� de nop�i ce-i spun nevestei?“
Jr. Dana Soroceanu, directorul general al Casei de Asigur�ri de S�n�tate (CAS) �tie de existen�a acestui program: „Medicamentul se suport� din fondurile Casei, iar, din c�te cunosc, livr�rile au �nceput chiar cu luna a patra �i se pot ridica de la toate farmaciile cu care Casa are contract, pe baza adeverin�ei eliberate de serviciul Circula�ie. �i sf�tuiesc pe beneficiari s� se gr�beasc�, pentru c� numai �n aceast� lun� se poate ridica prescrip�ia �i pentru luna trecut�, de c�nd e valabil� norma".

Efectul radar poate fi bruiat �i amplificat
Vestea cu adev�rat proast� e dat�, �ns�, de faptul c� radia�ia radarelor poate fi amplificat� prin efect de rezonan��, cu rezultate devastatoare asupra s�n�t��ii poli�i�tilor. Acest lucru se ob�ine pun�nd un banal CD sau DVD �n parbriz care bruiaz� unda reflectat�, m�rind foarte mult eroarea aparatului radar, �i face imposibil� utilizarea sa ca prob� pentru dep�irea vitezei. �n schimb, m�re�te �i expunerea poli�i�tilor la radia�ii.
Dr. ing. Mircea Aionesei, directorul grupului de firme Omicron, explic�: „Intensitatea radia�iei electromagnetice scade, conform legii de propagare, cu puterea a treia a distan�ei. �n cazul radarului poli�iei, cu putere de 100 W, cei mai expu�i s�nt poli�i�tii, adic� cei care �l folosesc. Distan�a fiind mic�, ei primesc o energie echivalent� cu 60-70 W care poate cre�te, prin efect de rezonan��, foarte mult. �n mod normal, ar trebui s� simt� o fierbin�eal�, e ca �i cum ar sta cu testiculele pe un bec electric aprins. Cei m�sura�i, �oferii, primesc la o distan�� de o sut� de metri o energie de sub 1 W, echivalent� cu aceea a unui telefon celular, deci neglijabil�“.
Profesorul de matematic� Corneliu Popescu, actualul pre�edinte al Regiei Na�ionale a Fondului Piscicol, �i aminte�te c� a calculat, cu ani �n urm�, efectul CD-ului asupra undei radar reflectate: „Am utilizat distribu�iile Dirac aplicate pe cavit��i rezonante. Totul depinde de granula�ia CD-ului, deci a cavit��ilor rezonante. La CD-urile de calculator, efectul este cel mai mic, la DVD-uri, �n schimb, cre�te. Oricum, eu am c�tigat un proces, la tribunal, de dep�ire a vitezei, dovedind c� acurate�ea cu care a fost f�cut� m�sur�toarea avea erori mai mari dec�t plaja admis�“. Popescu a recunoscut c� �i ast�zi folose�te la ma�in� un compact disc special, double side, adic� inscrip�ionat pe ambele fe�e, primit de la un membru al unei delega�ii venite din Uniunea European�. „Ei nu mai au ce face cu a�a ceva, c� �i m�soar� cu laserul. Omul l-a folosit, �ns�, ani buni, are granula�ie ridicat�. Din c�te am �n�eles, se v�nd �i �n Rom�nia“, a mai declarat Popescu, near�t�ndu-se deloc �ngrijorat de problemele de poten�� pe care CD-ul s�u, at�rnat de oglinda retrovizoare, le poate crea poli�i�tilor rutieri.

M�suri oficiale �i originale
O m�sur� disperat� a fost luat�, pe �est, de conducerea Ministerului Administra�iei �i Internelor care a comandat un studiu pentru a analiza ce i-ar putea proteja pe poli�i�ti de impoten��. A�a a ap�rut un act adi�ional la un contract, considerat a fi „confiden�ial �i strategic“ de c�tre Biroul de Pres� al MAI. De fapt, sus�in surse din MApN, este vorba de o „ad�ugire original�“ la sporul de haine. Este vorba de Ordinul nr.346/ 13.06.2005, de a c�rui existen�� am aflat din surse demne de �ncredere. Dac� poli�i�tii �i cei din armat� s�nt, de voie-de nevoie, �mbr�ca�i cu ce le d� statul, SRI-ul prime�te, de regul�, sporul �n bani. Anexa la contract prevede �ns�, �n mod egal, pentru to�i, protec�ie anti-radar; pentru b�rba�i, dou� perechi de chilo�i boxer kaki la 2 luni, pentru femei, burtiere kaki. Lenjeria respectiv� este, de fapt, dublat� �n interior cu o �es�tur�, extrem de costisitoare, care are �n structur� plumb, cu rol protector. �es�tura de plumb, realizat� de c�tre firma american� „QI Collection“, este extrem de scump� �i, sus�in surse neoficiale, c� un intermediar, un anume domn V. Stoenescu, fost general de securitate, care a intervenit �n cadrul contractului, a f�cut s� creasc� �nfior�tor pre�ul lenjeriei anti-radar.
Pentru radarele de tip vechi, extrem de periculoase, este posibil s� se �ncerce folosirea unor piese de lenjerie dublate cu kevlar, ne-a declarat, destul de amuzat de altfel, unul dintre cercet�torii de la Institutul de Fizic� Atomic� de pe platforma M�gurele, fizicianul �tef�ni�� Ganea. Singura problem� r�m�ne greutatea, destul de mare pentru un obiect de lenjerie, mai ales dac� e purtat de un poli�ist �n misiune. Pun�nd lucrurile �n balan��, e limpede, �ns�, c� nici nu se pune problema s� se renun�e la folosirea ei.
Fizicianul ne-a atras aten�ia c� lucrurile nu s�nt foarte curate nici �n leg�tur� cu aparatele anti-radar care s�nt comercializate �n Rom�nia. El este de p�rere c� studiul care a ajuns la OPC este, de fapt, trunchiat �i c� din el lipsesc concluziile legate de starea �oferilor obi�nui�i: „G�ndi�i-v� ce panic� s-ar crea dac� s-ar da publicit��ii rezultatele reale asupra poten�ei �oferilor. �i ce afacere ar fi cu lenjeria asta anti-radar. Deja, vreo doi tipi din poli�ie m� b�teau la cap s�-i ajut s� fac� mai mult�, s� o poat� vinde pe sub m�n�“.

CD-uri de bruiere se g�sesc �n comer�
Interes�ndu-ne, am aflat c� CD-ul de bruiere se comercializeaz�, �ntr-adev�r, �i �n Rom�nia, fiind importat de firma ProSpeed din Bucure�ti. Produsul este cunoscut sub denumirea de Cop Balls Killer �i const� �ntr-un CD de granula�ie ridicat�, cu pistele inscrip�ionate dup� o matrice spiral�, menit� s� creasc� efectul de rezonan��. Denumirea comercial� a produsului, destul de dificil de tradus �n rom�ne�te, este dat� de resentimentele profunde ale americanilor pentru poli�i�tii rutieri. De altfel, un studiu realizat de funda�ia Gallup relev� faptul c� 92,7% dintre �oferii americani care au cump�rat CD-ul CBK au f�cut-o motiva�i s� se r�zbune pe poli�i�tii care le dau amenzi, fa�� de doar 7,3% dintre automobili�ti a c�ror principal� motiva�ie este de a se proteja la excesul de vitez�. CD-ul amplific� efectul radia�iei radar reflectate de p�n� la zece ori, introduc�nd �i o eroare major� �n sistemul de m�sur�. Astfel, spre exemplu, un automobil care are pus �n parbriz un astfel de CD care trece cu o sut� de kilometri la or�, va fi m�surat cu o mie de kilometri la or�, vitez�, bine�n�eles, imposibil�. Propor�ional scade, �ns�, �i timpul p�n� la care se instaleaz� impoten�a la poli�i�tii care utilizeaz� aparatele radar. Contacta�i la telefonul 0331/401029, reprezentan�ii firmei ne-au v�ndut prin po�t�, contra ramburs, astfel de CD-uri, mult mai ieftine �i mai eficiente dec�t actualele detectoare radar (foto), la numai 5 RON bucata, plus taxele de expedi�ie. �ns�, au devenit foarte reticen�i ulterior, c�nd le-am cerut un punct de vedere pentru ziar. Nu s-a putut, �nc�, afla un punct oficial de vedere pentru a stabili dac� utilizarea acestor CD-uri e sau nu legal�.
Mai mul�i �oferi, din care unii au, deja, CD-uri obi�nuite ag��ate �n parbriz, s-au ar�tat foarte interesa�i de noul produs, f�r� a fi preocupa�i de s�n�tatea agen�ilor de circula�ie care folosesc radare, cei mai expu�i �n acest caz.

Atentie! Acest articol este un pamflet publicat pe 1 Aprilie.

Articol afisat de 35768 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Viorel SURUGIU)
Adaug comentariul tu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Social Stiri Social
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Eveniment cultural Stiri Eveniment cultural
Stiri Politica Stiri Politica
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective