Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Mai 2006
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


Monitorul de Neamt » Stiri Locale 4 Mai 2006
Tipreste articolul - Varianta pentru imprimant Trimite acest articol unui prieten  prin email
Afacerea „Delphin Internaþional“

Afacerea „Delphin Internaþional“

• tot mai multe persoane participã la un joc piramidal • suma de înscriere este de 2.300 de euro • recruþii aduc banii de acasã sau sînt ajutaþi sã împrumute rapid din bancã • ca sã-ºi recupereze banii, ei trebuie sã racoleze noi membri • cei de la baza piramidei au cel mai mult de pierdut, pentru cã nu reuºesc sã mai aducã alþi adepþi • întîlnirile se desfãºoarã la Casa de Culturã din Roman, unde poþi intra în salã doar pe bazã de invitaþie •

Un joc piramidal din ce în ce mai periculos a prins foarte multe persoane. Doar înscrierea în joc ajunge la 2.300 de euro, iar recuperarea banilor este condiþionatã de atragerea în circuit a cel puþin patru noi membri. Secretomania este cuvînt de ordine, noii adepþi fiind convinºi mai întîi cã, în cazul Delphin Internaþional, este vorba despre o afacere la care au acces doar iniþiaþii ºi a cãrei tainã trebuie pãstratã cu sfinþenie. Oatã intraþi în joc, membrii semneazã un document prin care se obligã sã pãstreze confidenþialitatea faþã de autoritãþi, dar ºi faþã de ziariºti. În caz contrar, ei sînt obligaþi sã plãteascã firmei 10.000 de euro despãgubiri. Prevederea este cel puþin bizarã, întrucît contractul este semnat doar într-un singur exemplar, care rãmîne la organizatorii jocului. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care oamenii nu se înghesuie sã reclame autoritãþilor cã au fost pãcãliþi. Dar nici procese care sã aibã drept obiect încãlcarea acestei clauze de confidenþialitate nu au fost pînã acum. Afacerea pare sã meargã ca pe roate, pentru cã a debutat în Neamþ ºi Bacãu de ceva vreme, iar oamenii legii nu prea au ce face. Poate ºi pentru cã, potrivit unor recruþi, al cãror nume din motive lesne de înþeles nu le vom face publice, în joc au intrat ºi foarte mulþi dintre poliþiºti, jandarmi sau angajaþi din armatã. Trebuie menþionat cã plata cotizaþiei se face doar în valutã ºi, contra sumei de 2.300 de euro, delfinii primesc o carte intitulatã „Calea succesului“. Carte care nu are autori, în aºa fel încît nici mãcar aceºtia sã nu poatã fi traºi la rãspundere în caz cã „succesul“ nu se înghesuie sã aparã, aºa cum scrie în tipãriturã.

Racolarea

Metoda de racolare este una dintre cele mai sofisticate, în sensul cã sînt atrase în joc mai întîi persoanele cu funcþii de rãspundere din firme sau instituþii, care pot trage dupã ele cît mai mulþi recruþi. Acestea sînt, de regulã, cele mai cîºtigate, pentru cã îºi recupereazã relativ repede investiþia ºi, poate, ºi ceva în plus. „Am primit o invitaþie, sã mã alãtur firmei ºi sã cîºtig bani mulþi, sã-mi «fac luminos viitorul meu ºi al copiilor». Mi s-a cerut sã vin în faþa Hotelului Bistriþa ºi voi vedea acolo despre ce este vorba. Mi s-a pãrut ciudat, mai ales cã, la un moment dat, mi s-a spus cã vom merge undeva, dar cu mijloacele lor de transport, nu cu cele personale. Nu m-am dus, pentru cã eu nu am crezut niciodatã în astfel de afaceri, mai ales cã trebuia sã cotizez cu 2.300 de euro. Cred cã este vorba despre un joc piramidal ºi, pentru cã acestea au fost interzise prin lege în România, se încearcã pãstrarea pe cît posibil a secretului, pînã se sparge buba“, ne-a declarat unul dintre cei mai respectabili ºefi de instituþii din Bacãu care a fost vînat cu insistenþã de cãtre racolatori. De regulã, noii recruþi, pentru a cãpãta încredere, sînt abordaþi de prietenii care sînt deja „delfini“ ºi care fie sînt la acest stadiu, fie sînt pe diferite trepte de ierarhie în „firmã“. „La mine a venit un prieten ºi coleg de serviciu pe deasupra, care m-a întrebat dacã nu vreau sã cîºtig 10.000 de euro fãrã prea multã bãtaie de cap. Doar cã aº fi fost ocupat sîmbãta. Am încercat sã aflu mai multe amãnunte, dar mi-a spus cã este «secret», afacerea nu-i pentru oricine ºi, dacã sînt interesat, voi afla mai multe de la ºeful lui“, ne-a povestit unul dintre recruþii care lucreazã în Ministerul Administraþiei ºi Internelor.

Plecarea

Pentru delfinii din Bacãu, întrunirile au loc la Casa de Culturã din Roman. La plecare, sîmbãta dimineaþa, se adunã în diferite locaþii, de unde se îmbarcã în microbuze închiriate de organizatori. Aceºtia pozeazã în oameni de afaceri prosperi, îmbrãcaþi la patru ace, cu telefoane mobile scumpe, cu maºini aºiºderea ºi vorbesc sonor despre ultimele realizãri ale nu ºtiu cãrui delfin, care a cîºtigat cîteva mii de euro de la ultima întrevedere. „Pe mine m-a chemat în parcarea de la Hotelul Moldova. Asta dupã ce-am achitat, cu o zi înainte, 600.000 de lei. Mi-a spus sã mã duc în costum. M-am dus în blugi ºi sacou, dar cînd am ajuns acolo, unul dintre «ºefi» a scos o cravatã din buzunar ºi mi-a întins-o. Mi-a spus cã þinuta este obligatorie, ca ºi cum nu eram sãtul de þinutã la serviciu. Am încercat sã-l întreb din nou pe prietenul meu despre ce-i vorba, dar mi-a spus cã voi afla cînd vom ajunge la întîlnire. Am reuºit doar sã aflu cã mai sînt ºi alþii, care se adunã în alte locuri“, ne-a povestit subordonatul lui Vasile Blaga. „Tot 600.000 de lei am achitat ºi eu anticipat. M-am dus cu maºina mea, în parcarea de la Moldova, ºi voiam sã merg tot cu ea ºi mai departe. Mi-au zis s-o las în parcare ºi sã urc în microbuz. Am încercat sã-l întreb pe fostul meu coleg de ºcoalã, cel care mã racolase, unde mergem. Mi-a spus cã o sã vãd eu. I-am spus atunci cã sînt de serviciu de la ora cinci dupã-amiaza ºi mi-a zis cã pînã atunci sîntem înapoi. Cînd am vãzut cã ieºim din Bacãu, era sã înnebunesc. ªtiþi, la noi este regula ca atunci cînd pleci din judeþ sã anunþi la unitate cã ai pãrãsit garnizoana. Aºa se procedeazã la armatã. Fostul meu coleg a fost puþin depãºit de situaþie, nu se gîndise la asta. Mi-am sunat un coleg de serviciu, sã anunþe plecarea mea, ºi l-am asigurat cã pînã la ora cinci voi fi la unitate“, ne-a povestit un subofiþer MApN.

ªedinþa

La Roman, în faþa Casei de Culturã stau „barosanii“, aºa cum ni i-a descris unul dintre spãlãtorii de parbrize. Supãrat cã aceºtia sînt zgîrciþi ºi nu-i lasã nici sã se atingã de maºinile lor, darãmite sã le spele parbrizurile, puºtiul povesteºte cã se adunã în fiecare sîmbãtã: „directorii“ ºi „fraierii“. „Nu ºtiu ce tot povestesc ei acolo, cã nu ai voie sã intri decît cu o hîrtie în piept pe care scrie numele. Da' sã-i vezi pe fraieri cum ies de acolo dupã-amiaza, parcã sînt beþi, da' nu sînt. Am auzit eu ceva, cã ãºtia urmeazã sã vinã cu mãlaiul pentru directori. Unii dintre ei mai vin ºi altã datã, alþii nu“, a rezumat plastic puºtanul ce se întîmplã la întrunirile delfinilor. Potrivit interlocutorilor noºtri, posibili membri se numesc invitaþi ºi primesc, pentru intrarea în salã, un ecuson cu numele lor. La intrare, li se mai dã un fel de insignã. „O chestie de tablã, care-i de fapt un medalion, cã nu o poþi prinde la hainã, pe care este desenat un delfin“, ne-a spus unul dintre invitaþi. ªedinþele de prezentare se desfãºoarã pe parcursul a patru pãrþi, asortate cu muzicã antrenantã, bãtãi din palme bine regizate, la care trebuie sã participe toatã lumea, ºi tropãieli de picioare. „Una, douã, cineva urlã: «Sã ne bucurãm!», ºi toatã lumea se ridica în picioare ºi aplauda“, ne-a povestit un invitat. La prima pauzã, invitaþii completeazã un Contract de confidenþialitate, prin care se obligã sã plãtescã despãgubiri de 10.000 de euro dacã divulgã secretul firmei. Urmeazã partea a doua, unde sînt impulsionaþi sã fie foarte atenþi, cã „acum e miezul“, ºi unde sînt prezentaþi cu mare pompã „cîºtigãtorii“.

Momeala

„De fapt este un joc psihologic, prin care li se aratã invitaþilor cît de uºor se pot cîºtiga bani, se aratã un tabel cu sume mari în euro, cea mai mare sumã posibil de cîºtigat fiind 50.000 de euro. La pauza a doua, invitaþilor li se face «crucea», întrebaþi fiind pe ce ar cheltui banii, ce ºi-ar dori ºi ce prieteni ar putea aduce sã lucreze cu ei. Urmeazã partea a treia, unde cade bomba: pentru a cîºtiga banii e nevoie de o investiþie de numai 2.290 euro! În cea de-a patra parte, li se dau detalii despre cum ar putea gãsi cei 2.290 euro ºi li se sugereazã cã, în cazul în care nu au aceºti bani la saltea, viitorii delfini pot beneficia de un ajutor financiar. Adicã de un împrumut bancar cu dobîndã foarte micã, obþinut rapid ºi fãrã bãtaie de cap de la o bancã unde au relaþii. Nu-þi cer decît adeverinþã de salariu ºi copie dupã buletin. Dacã nu poþi aduce adeverinþã, se oferã sã-þi rezolve ei împrumutul bancar ºi fãrã asta“, ne-au mai spus recruþii. Invitaþilor li se spune cã sînt înregistraþi într-o bazã de date ºi cã nu vor mai putea fi invitaþi niciodatã, dacã nu reuºesc sã facã rost de bani în trei zile. În tot acest timp, ei sînt contactaþi sistematic ºi „þinuþi la cald“, pentru a-ºi convinge ºi soþul sau soþia ºi a intra în afacere. „De', e cam aiurea sã-i spui soþiei cã-þi trebuie aproape 100 de milioane de lei pentru o afacere despre care nu poþi sã-i spui nimic. Te poþi trezi opãrit“, a remarcat unul dintre interocutori. Unii dintre ei încã mai sînt în joc. N-au cîºtigat nimic, în schimb sînt obligaþi sã cotizeze, aproape în fiecare sîmbãtã, cu cîteva sute de mii de lei pentru dumul cãtre Roman.

FOTO: În faþa Casei de Culturã din Roman aºteaptã, strategic, „barosanii“

Articole similare:
Delfinii cautã alti fraieri
„Delfinii“, în atentia Protectiei Consumatorilor
75.000 de euro confiscati
Afacerea „Delphin International“
Delfini cãlcati de Gardã
Delfinii si-au facut cuib la Roman

Articol afisat de 29547 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Mirela ROMANEÞ, Ziarul de Bacãu)
Adaug comentariul tu la acest articol Comentarii la acest articol:
Ad�ugat de andreea20 la data 04.05.2006 09:58
Ceva nou?!
Eu stiu din primavara lui 2005 de aceasta afacere. Exista membri si din Harghita. Nu stiam ca e asa un mare secret!
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Economie Stiri Economie
Stiri Social Stiri Social
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Sanatate Stiri Sanatate
Stiri Opinii Stiri Opinii
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective