Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Iunie 2006
LMMJVSD
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


Monitorul de Neamt » Stiri Alte Titluri 2 Iunie 2006
Tipreste articolul - Varianta pentru imprimant Trimite acest articol unui prieten  prin email
DOSARE CENZURATE:  n cutarea Averii Dracului

DOSARE CENZURATE: �n c�utarea Averii Dracului

• „Aur �i dolari mul�i ai str�ns/ �n b�nci din Elve�ia i-ai dus“ • b�ncile respectiv au primit indica�ia din partea Biroului Federal Elve�ian s� blocheze eventualele conturi ale familiei Ceau�escu • rom�nii nu au cerut oficial ini�ierea unei anchete • Marin Ceau�escu a fost sinucis prin sp�nzurare • blocarea investiga�iilor unor speciali�ti pl�ti�i de Guvernul Petre Roman • banii s-au �ntors tiptil �n Rom�nia •

„F�r� poezie, via�a e…pustiu!“

Subtitr�m cu aceast� genial� replic�, rostit� de �tefan Mih�ilescu-Br�ila �n filmul „Secretul lui Bachus“, �ntruc�t chiar este vorba despre poezii �i poe�i celebri, uita�i de istoria literaturii. �ncepem cu Elena B�rbulescu, sora lui Nicolae Ceau�escu, �l �ti�i, dictatorul, care ad�postit� la Jilava, neav�nd altceva mai bun de f�cut, scria poezii. Reproducem, cuprin�i de emo�ie artistic�, urm�toarele:
„EU: Dac� de toate le-ai f�cut/ Atunci de ce te-au omor�t/ Pe tine te-au �mpu�cat/ Pe noi to�i ne-au arestat/ Ne acuz� c-am m�ncat/ C-am b�ut �i c-am furat (…) Pe tine te-au acuzat/ C� 60 de mii oameni ai �mpu�cat/ C� numai �n chefuri st�teai/ Pe oameni �i chinuiai./ Aur �i dolari mul�i ai str�ns/ �n b�nci din Elve�ia i-ai dus (…)“. C� �i pe fratele domniei sale, numitul Nicolae Ceau�escu, �l chinuia talentul, dovedim printr-un facsimil la fel de emo�ionant, dar cam patriotard. Numai c� nu acesta este subiectul prezentului dosar cenzurat, ci „Evil's Fortune“, tradus „Averea Dracului“. A avut sau nu familia Ceau�escu bani �n Elve�ia? �n mod normal, to�i dictatorii din lume �i-au luat �i �i iau m�suri de prevedere, pomp�nd averi �n conturi sigure din �ara cantoanelor sau de aiurea. S� fi fost Ceau�escu o excep�ie? S� fi fost el chiar a�a de fraier? S�rac �i cinstit?

Conturili?!

Prima referire oficial� la fondurile secrete ale Ceau�e�tilor se afl� chiar �n sentin�a de condamnare a celor doi: „5. �ncercarea de a fugi din �ar� pe baza unor fonduri de peste 1 miliard de dolari depuse la b�nci str�ine“. Apoi, ca la noi, �n cascad�, au ap�rut dezv�luirile: - Sc�nteia Poporului, 24 decembrie 1989: „La b�ncile elve�iene- sume fabuloase depuse de familia dictatorial�. Geneva: Familia dictatorului rom�n, r�sturnat vineri de la putere, ar dispune de patru sute milioane de dolari �n aur �n b�nci din Zurich, �n timp ce Rom�nia de�ine oficial, �n b�ncile elve�iene numai 70 milioane de dolari“, afirma ziarul Tribune de Geneve, citat de France Press �i EFE. Potrivit cotidianului, rom�ni afla�i �n exil �n Elve�ia au �ntreprins un demers pe l�ng� deputatul socialist Moritz Leuenberger, rug�ndu-l s� adreseze B�ncii Na�ionale Elve�iene �i Consiliului Federal (Guvernul) cererea ca aceste fonduri s� fie blocate.
Adev�rul, vineri 27 decembrie 1989: „Agerpres, dup� ziarul vienez Kurier: Surse ale Ambasadei rom�ne la Viena au asigurat c� Marin Ceau�escu nu se afl� �n biroul s�u“. Viena, 29 dec.1989. Agerpres: „Dup� ministrul austriac de interne, Franz Loeschnak, �ntr-un interviu la radiodifuziunea austriac�, exist� indicii cu privire la posibilitatea ca Marin Ceau�escu s� fi fost spion“.
15 ianuarie 1990 „Rompres, contactat de «Crescent Comercial and Maritime» (n.n. V� spune ceva numele acesti firme? Dar numele Dan Voiculescu?), informeaz� c� poli�ia austriac� a �ncheiat cercet�rile la sediul din Austria al firmei. Firma, s-a spus �n ziarul Kurier, din 10 ianuarie 1990, ar apar�ine Rom�niei. �n realitate, este o companie interna�ional� de comer� cu reprezentan�e �n SUA, Marea Britanie, Elve�ia, Grecia, Egipt etc“.
Rom�nia liber�, 25 decembrie 1989: „Agen�ia austriac� APA anun�� c� autorit��ile elve�iene au dat dispozi�ie s� fie blocate conturile din b�ncile elve�iene ale dictatorului Nicolae Ceau�escu, �nl�turat de la putere- a informat Jorg Kistler, purt�tor de cuv�nt al Ministerului Justi�iei �i Poli�iei din Berna. B�ncile respective au primit �nc� de vineri seara indica�ia din partea Biroului Federal Elve�ian pentru problemele poli�iei s� blocheze eventualele conturi ale familiei Ceau�escu- a declarat purt�torul de cuv�nt al ministerului, preciz�nd c� este vorba de b�nci din cantonul Zurich. Avocatul Moritz Leuenberger, deputat socialist-democrat , a declarat c�, potrivit informa�iilor de care dispune, �n ultimul timp s-au efectuat o serie de transporturi de aur din Rom�nia �n Elve�ia. Nu este exclus, a afirmat acesta, ca membri ai familiei Ceau�escu care tr�iesc �n str�in�tate s� �ncerce s� intre �n posesia acestor bani. Se aminte�te c�, din 1973, la Viena lucreaz� fratele dictatorului, Marin Ceau�escu, �n calitate de �ef al reprezentan�ei rom�ne“.

„L-au sinucis prin sp�nzurare...“

Teheran, 26 Agerpres, „Iranul a dezmin�it oficial c� dictatorul r�sturnat Ceau�escu ar avea aur �i devize �n b�nci iraniene, transmite Agen�ia Taniug, cit�nd Agen�ia IRNA“.
29 decembrie 1989 -Se anun�� sinuciderea prin sp�nzurare a lui Marin Ceau�escu. Primele s�p�turi f�cute de Rom�nia liber� care public�, pe 27 decembrie 1989 „fabuloasele conturi“ CEC, �n lei:
Zoe Ceau�escu - 1.450.000 lei, Valentin Ceau�escu - 1.223.872 lei, Nicu Ceau�escu - 1.223.873 lei. TOTAL - 3.897.745 lei
Tot �n Rom�nia liber�, un comentator �i manifest� optimismul c� suma de peste un miliard de dolari, depus� �n Elve�ia, va putea fi recuperat�, exist�nd �n acest sens un precedent, cel al dictatorului filipinez Marcos. Adev�rul, 6 ianuarie 1990 (Viena, Rompres): „Dup� o coresponden�� a Agen�iei APA austriece, Marin Ceau�escu a fost v�zut, cu c�teva ore �nainte de sinucidere, la sediul din localitatea Eisenstadt al firmei «Crescent, Comercial, Maritim Bes MBM». Se men�ioneaz� c� firma, care pl�tea imediat, achizi�iona �i expedia �n Rom�nia m�rfurile de lux destinate clanului“.
Dup� cinci ani, la fel de fierbinte, subiectul cu Marin Ceau�escu rece este abordat �i �n Academia Ca�avencu: „Marin Ceau�escu, �eful Agen�iei Comerciale Rom�ne la Viena, placa turnant� a tuturor afacerilor valutare ale dictatorului. L-au sinucis prin sp�nzurare la 28.12.1989 �i hoitul a fost ciop�r�it de dr. Bauer din Viena �i apoi, la IML, de medicul legist Valer Popa. �n urma sa au r�mas pe drumuri c�teva miliarde de dolari, f�r� adres� precis�. Ast�zi, banii se �ntorc tiptil acas�, �n general prin emigran�i f�r� identitate, care-�i risc� micile lor economii investind �n Rom�nia. S�nt bani ai unor rom�ni belgieni reziden�i �n Fran�a, rom�ni austrieci sau elve�ieni reziden�i �n Germania sau Canada, or de b�nci obscure, din Luxemburg, Liechtenstein, Cipru, Liban, Antilele Olandeze sau Brunei. Deun�zi, am amu�inat urma unei b�nci suspecte din comuna Eisenstadt din landul Bourgenland-Austria, care investe�te masiv �ntr-o tipografie de lux din Bucure�ti (...)“

„�n mod curios, zelul de a g�si banii Ceau�e�tilor s-a ve�tejit (...)“

Realizat �i difuzat �n anul 1991, filmul documentar „Evil's Fortune/ Contractul Sub-Rosa/Secret rom�no-canadian“, ofer� scenarii �i comentarii de tot interesul. Iat� c�teva fragmente: Dumitru Mazilu, subliniind priorit��ile f�g�duielilor noului guvern: „Rom�nii ne-au cerut s� le spunem adev�rul despre averea vechiului partid comunist - �n primul r�nd- �i apoi despre banii lui Ceau�escu“.
Linden Mc Intyre, realizatorul documentarului: „De la bun �nceput era clar c� investiga�ia care avea drept scop g�sirea banilor dosi�i de Ceau�escu nu avea s� fie u�oar�. Dictatorul �i sf�tuitorii lui au instalat un mecanism complex care manevra banii visteriei rom�ne�ti �n propriile lor m�ini. C�t au luat? Estima�ia general� este �ntre 400 de milioane �i 5 miliarde de dolari. Cum s� g�se�ti ace�ti bani? O sarcin� grea! Deci, o delega�ie rom�neasc� a venit aici. La Toronto. Pe strada Bay. �i s-a consultat cu doi dintre cei mai buni detectivi de finan�e din �ntreaga lume: Robert Linquist, un contabil de investiga�ie �i Rod Stamber, specialist �n crime bancare �i fost comisar asistent la Poli�ia canadian� (RCMP)“.
Jorg Kistler, avocat elve�ian: „Noi am g�sit documente referitoare la ni�te conturi �n Basel, urm�nd ca ei s� cear� oficial o anchet�, dar niciodat� nu au ini�iat o astfel de cerere“. Linden Mc Intyre: Au prezentat m�car vreun motiv, o scuz� oficial�? Jorg Kistler: Nimic, pur �i simplu nu au trimis informa�ia necesar� ini�ierei anchetei.
Linden Mc Intyre: Ini�ial, guvernul (n.n. Petre Roman) a creat un comitet birocratic �i l-a investit cu toate puterile extraordinare executive pentru a descoperi banii lui Ceau�escu. Apoi, au transformat comitetul respectiv �ntr-o comisie guvernamental� oficial�, cu birouri �ntr-o vil� ce apar�inea armatei. �n mod curios, zelul de a g�si banii Ceau�e�tilor s-a ve�tejit, investigatorii ini�iali abord�nd alte aspecte, iar cei care i-au angajat cu at�ta entuziasm sfiindu-se s� mai abordeze subiectul“.

„Tot mai m�rea�� vei fi �ara mea!“

Cine �i mai aduce aminte de filmul „Averea Dracului“, produs de Linden Mc Intyre pentru programul „5-th Estate“ al televiziunii CBC? Pe atunci, excelentul s�pt�m�nal „Expres Magazin“ i-a acordat pagini �ntregi, dar nou� ne-a atras aten�ia o „Not� a redac�iei: �n ziua de 30 octombrie 1991 urmeaz� s� se pronun�e justi�ia canadian� asupra interzicerii difuz�rii pe postul central de televiziune din Canada a filmului Averea Dracului (...)“. �n acest context, mai reproducem dou� strofe edificatoare din strofoc�rile poetice ale lui Nicolae Ceau�escu: „De-or vrea du�mani s� ne subjuge/ Cu to�i la lupt� ne vom ridica/ Armata, poporul vor �nvinge/ Tot mai m�rea�� vei fi �ara mea! / Prieteni dorim s� fim cu alte neamuri/ Nu vrem r�zboaie pe p�m�nt,/ Ci s� tr�im, sub tricolore flamuri,/ �n pace, munc� �i av�nt“. Am zis!

Articole similare:
DOSARE NECENZURATE: Sosia lui Nicolae Ceausescu si cacealmaua de la T�rgoviste
DOSARE CENZURATE: �n c�utarea Averii Dracului
Nicolae Ceau�escu - 88 de ani

Articol afisat de 13280 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Cristian TIMOFTE)
Adaug comentariul tu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Economie Stiri Economie
Stiri Social Stiri Social
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Sanatate Stiri Sanatate
Stiri Opinii Stiri Opinii
Stiri Alte Titluri Stiri Alte Titluri
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective