Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Mai 2006
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


Monitorul de Neamt » Stiri Locale 4 Mai 2006
Tipreste articolul - Varianta pentru imprimant Trimite acest articol unui prieten  prin email
Afacerea „Delphin Internaional“

Afacerea „Delphin Interna�ional“

• tot mai multe persoane particip� la un joc piramidal • suma de �nscriere este de 2.300 de euro • recru�ii aduc banii de acas� sau s�nt ajuta�i s� �mprumute rapid din banc� • ca s�-�i recupereze banii, ei trebuie s� racoleze noi membri • cei de la baza piramidei au cel mai mult de pierdut, pentru c� nu reu�esc s� mai aduc� al�i adep�i • �nt�lnirile se desf�oar� la Casa de Cultur� din Roman, unde po�i intra �n sal� doar pe baz� de invita�ie •

Un joc piramidal din ce �n ce mai periculos a prins foarte multe persoane. Doar �nscrierea �n joc ajunge la 2.300 de euro, iar recuperarea banilor este condi�ionat� de atragerea �n circuit a cel pu�in patru noi membri. Secretomania este cuv�nt de ordine, noii adep�i fiind convin�i mai �nt�i c�, �n cazul Delphin Interna�ional, este vorba despre o afacere la care au acces doar ini�ia�ii �i a c�rei tain� trebuie p�strat� cu sfin�enie. Oat� intra�i �n joc, membrii semneaz� un document prin care se oblig� s� p�streze confiden�ialitatea fa�� de autorit��i, dar �i fa�� de ziari�ti. �n caz contrar, ei s�nt obliga�i s� pl�teasc� firmei 10.000 de euro desp�gubiri. Prevederea este cel pu�in bizar�, �ntruc�t contractul este semnat doar �ntr-un singur exemplar, care r�m�ne la organizatorii jocului. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care oamenii nu se �nghesuie s� reclame autorit��ilor c� au fost p�c�li�i. Dar nici procese care s� aib� drept obiect �nc�lcarea acestei clauze de confiden�ialitate nu au fost p�n� acum. Afacerea pare s� mearg� ca pe roate, pentru c� a debutat �n Neam� �i Bac�u de ceva vreme, iar oamenii legii nu prea au ce face. Poate �i pentru c�, potrivit unor recru�i, al c�ror nume din motive lesne de �n�eles nu le vom face publice, �n joc au intrat �i foarte mul�i dintre poli�i�ti, jandarmi sau angaja�i din armat�. Trebuie men�ionat c� plata cotiza�iei se face doar �n valut� �i, contra sumei de 2.300 de euro, delfinii primesc o carte intitulat� „Calea succesului“. Carte care nu are autori, �n a�a fel �nc�t nici m�car ace�tia s� nu poat� fi tra�i la r�spundere �n caz c� „succesul“ nu se �nghesuie s� apar�, a�a cum scrie �n tip�ritur�.

Racolarea

Metoda de racolare este una dintre cele mai sofisticate, �n sensul c� s�nt atrase �n joc mai �nt�i persoanele cu func�ii de r�spundere din firme sau institu�ii, care pot trage dup� ele c�t mai mul�i recru�i. Acestea s�nt, de regul�, cele mai c�tigate, pentru c� �i recupereaz� relativ repede investi�ia �i, poate, �i ceva �n plus. „Am primit o invita�ie, s� m� al�tur firmei �i s� c�tig bani mul�i, s�-mi «fac luminos viitorul meu �i al copiilor». Mi s-a cerut s� vin �n fa�a Hotelului Bistri�a �i voi vedea acolo despre ce este vorba. Mi s-a p�rut ciudat, mai ales c�, la un moment dat, mi s-a spus c� vom merge undeva, dar cu mijloacele lor de transport, nu cu cele personale. Nu m-am dus, pentru c� eu nu am crezut niciodat� �n astfel de afaceri, mai ales c� trebuia s� cotizez cu 2.300 de euro. Cred c� este vorba despre un joc piramidal �i, pentru c� acestea au fost interzise prin lege �n Rom�nia, se �ncearc� p�strarea pe c�t posibil a secretului, p�n� se sparge buba“, ne-a declarat unul dintre cei mai respectabili �efi de institu�ii din Bac�u care a fost v�nat cu insisten�� de c�tre racolatori. De regul�, noii recru�i, pentru a c�p�ta �ncredere, s�nt aborda�i de prietenii care s�nt deja „delfini“ �i care fie s�nt la acest stadiu, fie s�nt pe diferite trepte de ierarhie �n „firm�“. „La mine a venit un prieten �i coleg de serviciu pe deasupra, care m-a �ntrebat dac� nu vreau s� c�tig 10.000 de euro f�r� prea mult� b�taie de cap. Doar c� a� fi fost ocupat s�mb�ta. Am �ncercat s� aflu mai multe am�nunte, dar mi-a spus c� este «secret», afacerea nu-i pentru oricine �i, dac� s�nt interesat, voi afla mai multe de la �eful lui“, ne-a povestit unul dintre recru�ii care lucreaz� �n Ministerul Administra�iei �i Internelor.

Plecarea

Pentru delfinii din Bac�u, �ntrunirile au loc la Casa de Cultur� din Roman. La plecare, s�mb�ta diminea�a, se adun� �n diferite loca�ii, de unde se �mbarc� �n microbuze �nchiriate de organizatori. Ace�tia pozeaz� �n oameni de afaceri prosperi, �mbr�ca�i la patru ace, cu telefoane mobile scumpe, cu ma�ini a�i�derea �i vorbesc sonor despre ultimele realiz�ri ale nu �tiu c�rui delfin, care a c�tigat c�teva mii de euro de la ultima �ntrevedere. „Pe mine m-a chemat �n parcarea de la Hotelul Moldova. Asta dup� ce-am achitat, cu o zi �nainte, 600.000 de lei. Mi-a spus s� m� duc �n costum. M-am dus �n blugi �i sacou, dar c�nd am ajuns acolo, unul dintre «�efi» a scos o cravat� din buzunar �i mi-a �ntins-o. Mi-a spus c� �inuta este obligatorie, ca �i cum nu eram s�tul de �inut� la serviciu. Am �ncercat s�-l �ntreb din nou pe prietenul meu despre ce-i vorba, dar mi-a spus c� voi afla c�nd vom ajunge la �nt�lnire. Am reu�it doar s� aflu c� mai s�nt �i al�ii, care se adun� �n alte locuri“, ne-a povestit subordonatul lui Vasile Blaga. „Tot 600.000 de lei am achitat �i eu anticipat. M-am dus cu ma�ina mea, �n parcarea de la Moldova, �i voiam s� merg tot cu ea �i mai departe. Mi-au zis s-o las �n parcare �i s� urc �n microbuz. Am �ncercat s�-l �ntreb pe fostul meu coleg de �coal�, cel care m� racolase, unde mergem. Mi-a spus c� o s� v�d eu. I-am spus atunci c� s�nt de serviciu de la ora cinci dup�-amiaza �i mi-a zis c� p�n� atunci s�ntem �napoi. C�nd am v�zut c� ie�im din Bac�u, era s� �nnebunesc. �ti�i, la noi este regula ca atunci c�nd pleci din jude� s� anun�i la unitate c� ai p�r�sit garnizoana. A�a se procedeaz� la armat�. Fostul meu coleg a fost pu�in dep�it de situa�ie, nu se g�ndise la asta. Mi-am sunat un coleg de serviciu, s� anun�e plecarea mea, �i l-am asigurat c� p�n� la ora cinci voi fi la unitate“, ne-a povestit un subofi�er MApN.

�edin�a

La Roman, �n fa�a Casei de Cultur� stau „barosanii“, a�a cum ni i-a descris unul dintre sp�l�torii de parbrize. Sup�rat c� ace�tia s�nt zg�rci�i �i nu-i las� nici s� se ating� de ma�inile lor, dar�mite s� le spele parbrizurile, pu�tiul poveste�te c� se adun� �n fiecare s�mb�t�: „directorii“ �i „fraierii“. „Nu �tiu ce tot povestesc ei acolo, c� nu ai voie s� intri dec�t cu o h�rtie �n piept pe care scrie numele. Da' s�-i vezi pe fraieri cum ies de acolo dup�-amiaza, parc� s�nt be�i, da' nu s�nt. Am auzit eu ceva, c� �tia urmeaz� s� vin� cu m�laiul pentru directori. Unii dintre ei mai vin �i alt� dat�, al�ii nu“, a rezumat plastic pu�tanul ce se �nt�mpl� la �ntrunirile delfinilor. Potrivit interlocutorilor no�tri, posibili membri se numesc invita�i �i primesc, pentru intrarea �n sal�, un ecuson cu numele lor. La intrare, li se mai d� un fel de insign�. „O chestie de tabl�, care-i de fapt un medalion, c� nu o po�i prinde la hain�, pe care este desenat un delfin“, ne-a spus unul dintre invita�i. �edin�ele de prezentare se desf�oar� pe parcursul a patru p�r�i, asortate cu muzic� antrenant�, b�t�i din palme bine regizate, la care trebuie s� participe toat� lumea, �i trop�ieli de picioare. „Una, dou�, cineva url�: «S� ne bucur�m!», �i toat� lumea se ridica �n picioare �i aplauda“, ne-a povestit un invitat. La prima pauz�, invita�ii completeaz� un Contract de confiden�ialitate, prin care se oblig� s� pl�tesc� desp�gubiri de 10.000 de euro dac� divulg� secretul firmei. Urmeaz� partea a doua, unde s�nt impulsiona�i s� fie foarte aten�i, c� „acum e miezul“, �i unde s�nt prezenta�i cu mare pomp� „c�tig�torii“.

Momeala

„De fapt este un joc psihologic, prin care li se arat� invita�ilor c�t de u�or se pot c�tiga bani, se arat� un tabel cu sume mari �n euro, cea mai mare sum� posibil de c�tigat fiind 50.000 de euro. La pauza a doua, invita�ilor li se face «crucea», �ntreba�i fiind pe ce ar cheltui banii, ce �i-ar dori �i ce prieteni ar putea aduce s� lucreze cu ei. Urmeaz� partea a treia, unde cade bomba: pentru a c�tiga banii e nevoie de o investi�ie de numai 2.290 euro! �n cea de-a patra parte, li se dau detalii despre cum ar putea g�si cei 2.290 euro �i li se sugereaz� c�, �n cazul �n care nu au ace�ti bani la saltea, viitorii delfini pot beneficia de un ajutor financiar. Adic� de un �mprumut bancar cu dob�nd� foarte mic�, ob�inut rapid �i f�r� b�taie de cap de la o banc� unde au rela�ii. Nu-�i cer dec�t adeverin�� de salariu �i copie dup� buletin. Dac� nu po�i aduce adeverin��, se ofer� s�-�i rezolve ei �mprumutul bancar �i f�r� asta“, ne-au mai spus recru�ii. Invita�ilor li se spune c� s�nt �nregistra�i �ntr-o baz� de date �i c� nu vor mai putea fi invita�i niciodat�, dac� nu reu�esc s� fac� rost de bani �n trei zile. �n tot acest timp, ei s�nt contacta�i sistematic �i „�inu�i la cald“, pentru a-�i convinge �i so�ul sau so�ia �i a intra �n afacere. „De', e cam aiurea s�-i spui so�iei c�-�i trebuie aproape 100 de milioane de lei pentru o afacere despre care nu po�i s�-i spui nimic. Te po�i trezi op�rit“, a remarcat unul dintre interocutori. Unii dintre ei �nc� mai s�nt �n joc. N-au c�tigat nimic, �n schimb s�nt obliga�i s� cotizeze, aproape �n fiecare s�mb�t�, cu c�teva sute de mii de lei pentru dumul c�tre Roman.

FOTO: �n fa�a Casei de Cultur� din Roman a�teapt�, strategic, „barosanii“

Articole similare:
Delfinii caut� alti fraieri
„Delfinii“, �n atentia Protectiei Consumatorilor
75.000 de euro confiscati
Afacerea „Delphin International“
Delfini c�lcati de Gard�
Delfinii si-au facut cuib la Roman

Articol afisat de 30285 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Mirela ROMANE�, Ziarul de Bac�u)
Adaug comentariul tu la acest articol Comentarii la acest articol:
Ad�ugat de andreea20 la data 04.05.2006 09:58
Ceva nou?!
Eu stiu din primavara lui 2005 de aceasta afacere. Exista membri si din Harghita. Nu stiam ca e asa un mare secret!
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Economie Stiri Economie
Stiri Social Stiri Social
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Sanatate Stiri Sanatate
Stiri Opinii Stiri Opinii
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective