Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Iunie 2006
LMMJVSD
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


Monitorul de Neamt » Stiri Regionale 8 Iunie 2006
Tipreste articolul - Varianta pentru imprimant Trimite acest articol unui prieten  prin email
Pelerinaj la Boroaia, la printele Ilarion Argatu

Pelerinaj la Boroaia, la p�rintele Ilarion Argatu

• Boroaia, localitate �n jude�ul Suceava, foarte aproape de grani�a cu Neam�ul, a devenit loc de pelerinaj pentru mii de credincio�i • la biserica din comun�, la dezhumarea p�rintelui s-a constatat c� trupul s-a mumificat • de atunci, puhoi de lume ia calea Boroaiei •

Va fi trecut p�rintele Ilarion Argatu �n r�ndul sfin�ilor? Ideea canoniz�rii arhimandritului Argatu, trecut �n lumea drep�ilor �n urm� cu �apte ani, a ap�rut acum c�teva s�pt�m�ni, dup� deshumarea trupului ne�nsufle�it al acestuia, �nmorm�ntat la biserica din Boroaia, localitate din jude�ul Suceava. Cei peste 1.000 de credincio�i prezen�i au r�mas uimi�i c�nd corpul p�rintelui Argatu a fost scos afar� �i era aproape intact. �n comun�, p�rerile s�nt �mp�r�ite. Cei mai mul�i s�nt convin�i c� ceea ce s-a �nt�mplat cu p�rintele, considerat unul dintre cei mai mari exorci�ti dintre duhovnicii rom�ni, e o adev�rat� minune, dar exist� �i voci care nu cred �ntr-un semn divin.

„Se ruga p�n� adormea �i se trezea rug�ndu-se“

La 86 de ani, arhimandritul Ilarion Argatu a plecat la Domnul. „Via�a sa a fost o flac�r�. Se ruga p�n� adormea �i se trezea rug�ndu-se“, �l caracteriza IPS Teodosie Snagoveanul. A cerut s� fie �nmorm�ntat �n comuna Boroaia, acolo unde a ridicat, cu eforturi inimaginabile, o frumoas� biseric� �i unde a slujit cel mai mult ca preot. Dorin�a i s-a �ndeplinit. Din momentul �n care corpul p�rintelui a fost depus �n biseric�, l�ca�ul de cult a devenit loc de pelerinaj pentru credincio�ii din zona Moldovei. La �nmorm�ntarea sa au venit oameni din toat� �ara. Zeci de autoturisme �i autocare au ocupat uli�ele satului, iar primarul de atunci al comunei a decretat dou� zile de doliu �n localitate. Chiar din prima zi au �nceput s� ajung� �n sat coroanele de flori trimise de cei care l-au cunoscut �i l-au iubit pe arhimandritul Ilarion Argatu. S-au adunat circa 400 de coroane, majoritatea de la cei c�rora arhimandritul le-a fost duhovnic. De la oameni simpli, p�n� la personalit��i, cum ar fi Anghel Iord�nescu sau Ion Iliescu. Peste 4.000 de oameni au participat la slujba de �nmorm�ntare. Slujba a fost oficiat�, atunci, de IPS Pimen Suceveanul, arhiepiscopul Sucevei �i R�d�u�iului, PS Gherasim Putneanul, episcop vicar la Arhiepiscopia Sucevei �i R�d�u�iului, iar din partea Patriarhiei a fost prezent PS Teodosie Snagoveanul, la acea vreme, episcop vicar patriarhal. Dar iat� ce se spunea �n cotidianul „Actualitatea Sucevean�“, nr. 339, 17 mai 1999: „Timp de peste dou� ore, miile de credincio�i au trecut prin fa�a bisericii, pe l�ng� sicriul �n care se afla arhimandritul Ilarion Argatu. κi f�ceau cruce, �i s�rutau m�inile �i se �ntorceau, pl�ng�nd, �n mul�ime“. La c�teva ore dup� �nmorm�ntare, se mai spunea �n ziarul amintit, asupra Sucevei s-a ab�tut o ploaie cum rar se poate vedea: „V�zduhul s-a �nnegrit, iar din cerul care parc� s-a cr�pat c�deau buc��i mari de ghea��, �nso�ite de stropi de�i �i mari. Se spune c� dac� la o �nmorm�ntare plou�, celui care a murit �i pare r�u c� p�r�se�te aceast� lume. P�rintele Argatu a ajuns �n ceruri. �n Dreapta Tat�lui. Dar a plecat prea devreme, pentru c� mai avea de alinat mult� suferin�� pe acest p�m�nt. Acesta poate fi regretul p�rintelui. Dar cerul n-a pl�ns s�mb�t� (n.r -ziua c�nd a avut loc �nmorm�ntarea), la Suceava, numai pentru p�rintele Argatu. A pl�ns �i pentru to�i credincio�ii care nu au putut s� vin� s�-�i ia r�mas bun de la marele duhovnic“.

„De c�nd s�ntem �n preajma lui, nu sim�im nici oboseala, nici foamea, nimic“

Vestea c� trupul p�rintelui Ilarion Argatu s-a mumificat s-a r�sp�ndit imediat. Sute de credincio�i �i fe�e biserice�ti au c�lcat pragul bisericii de la Boroaia, s� se �nchine �i s� se roage la morm�ntul arhimandritului. Cu to�ii vroiau s� vad� minunea. „Sim�im mare putere la sfin�ia sa. De c�nd s�ntem �n preajma lui, nu sim�im nici oboseala, nici foamea, nimic“, m�rturise�te una dintre femeile �ngenuncheate l�ng� sicriul arhimandritului. A venit tocmai de la Constan�a. „Noi credem �i m�rturisim c�-i sf�nt, �i venim cu toat� credin�a �i evlavia, �i toat� puterea �i sfin�irea la el ca s� lu�m iertare, s� ne ierte de gre�eli, s� fim m�ntui�i prin el“, completeaz� un b�tr�n. Totu�i, prin comun� s�nt �i persoane care nu cred �n varianta mumific�rii, consider�nd c�, mai degrab�, e vorba de meritele celor care au �mb�ls�mat trupul ne�nsufle�it al p�rintelui. O alt� explica�ie a celor care nu cred �n mumificarea corpului arhimandritului este legat� de condi�iile de umiditate �n care acesta a fost p�strat, �n cripta din biseric�. „Cum nu-s degetele la fel, tot a�a nu-s �i oamenii. S�nt care-s din alt� sect�, alt calendar, alt� ras� cum ar veni... �stora eu le spun s� fac� diferen�a �ntre preot �i pop�. Ilarion Argatu a fost un adev�rat preot, mul�i oameni a lecuit“, spune Constantin Maxim. „Da, da“ - �l sus�ine o alt� s�teanc�, Olga Beraru - „eu am auzit de o feti�� care nu vorbea deloc �i o venit la p�rintele Argatu �i, dup� c�teva zile, c�nd au venit p�rin�ii s� o vad�, a �nceput s� strige: Tataaaa, Mamaaaa...“. Una dintre m�icu�ele adunate �n jurul sicriului �opte�te: „Miroase at�t de frumos a mireasm�. Eu am citit foarte multe c�r�i �i to�i sfin�ii miros a mireasm�“.
O via�� �nchinat� bisericii

Arhimandritul Ilarion Argatu a v�zut lumina zilei �n satul Valea Glodului, din comuna Vulture�ti, �ntr-o familie numeroas�. Tat�l s�u, Alexandru, a fost, timp de 16 ani, primar �n Valea Glodului. Dup� ce a r�mas v�duv �i dup� ce �i-a r�nduit cei 9 copii, Alexandru Argatu s-a c�lug�rit la M�n�stirea Neam�, loc unde se odihne�te ast�zi. Arhimandritul Ilarion Argatu a f�cut 8 clase la Seminarul Teologic din Dorohoi, apoi Facultatea de Teologie de la Cern�u�i �i �coala de Ofi�eri de la Bac�u, activ�nd chiar �n cadrul unit��ii de gr�niceri de la Carei. A fost hirotonit preot �n anul 1940, an �n care s-a �i c�s�torit cu Georgeta Mih�ilescu, fiica preotului Sebastian din Oniceni - F�lticeni, �mpreun� cu care a avut cinci copii. De-a lungul vie�ii, arhimandritul Ilarion Argatu a slujit �n trei parohii, la Oniceni (7 ani), Ru�i-Oneasa (11 ani) �i Boroaia (18 ani). �n 1972, a r�mas v�duv �i, �n anul urm�tor, �n luna ianuarie 1973, s-a c�lug�rit la M�n�stirea Antim, din Bucure�ti. A petrecut, apoi, c��iva ani la M�n�stirea C�ld�ru�ani, iar ultimii 19 ani din via�� i-a tr�it la M�n�stirea Cernica.

H�ituit de Securitate, a stat ascuns vreme de 16 ani

Perioada cea mai grea a fost, pentru arhimandritul Ilarion Argatu, �ntre anii 1948 -1964. Datorit� convingerilor sale, a fost h�ituit de fosta Securitate, iar timp de 16 ani s-a ascuns de organele de represiune. �n tot acest timp, a stat �ntr-o c�m�ru�� zidit� cu dib�cie �n propria cas�, loc �n care se ruga �i medita. Unul dintre motivele pentru care intrase �n conflict cu Securitatea era dorin�a lui de a construi biserica �n care, ast�zi, arhimandritul Ilarion Argatu �i-a g�sit odihna. Temelia acestei biserici a fost pus� �n 1924, iar timp de 22 de ani, din diverse motive, nu s-a mai f�cut nimic. �n 1946, arhiepiscopul �i mitropolitul Moldovei �i Sucevei, Irimeu Mih�ilescu, l-a transferat �n interes de serviciu pe preotul Ilarion Argatu, de la Parohia Oniceni, la Boroaia, pentru a ridica biserica. Preotul Ilarion Argatu a str�ns piatr� cu piatr�, dar a putut s� se apuce efectiv de construirea sf�ntului l�ca� de abia pe 22 iunie 1969, termin�nd zidirea bisericii, care a fost f�cut� �n cinstea Sfin�ilor P�rin�i Ioachim �i Ana, pe 2 mai 1970. Construirea bisericii nu a fost privit� cu ochi buni de puterea de atunci, iar faptul c� ridicarea sf�ntului l�ca� a durat at�t de mult timp este explicabil prin aceea c� nu exista o aprobare din partea Securit��ii, pentru �n�l�area a�ez�m�ntului de cult. �n biserica pe care a construit-o prin eforturile sale, materiale �i spirituale, arhimandritul Ilarion Argatu a �ngropat-o, �n martie 1972, pe so�ia sa, Georgeta. Dup� 27 de ani, p�rintele Argatu s-a a�ezat, pentru ve�nicie, l�ng� so�ia sa.

Slujbe de exorcizare la morm�ntul arhimandritului Argatu

�n neamul Argatu mai exist�, ast�zi, zeci de preo�i, to�i respecta�i �i aprecia�i de enoria�i. Dintre to�i, �ns�, se deta�eaz� Alexandru Argatu, preotul paroh al bisericii �n care se odihne�te, de exact �apte ani, tat�l s�u. P�rintele Alexandru Argatu este printre pu�inii preo�i care, de ani buni, �n fiecare vineri, �ine slujba de la miezul nop�ii, numit� �i „rug�ciunea de aur“. „Totdeauna, vineri seara, la ora 10, s�nt �n Biseric�, cu agheasm�, Sf. Maslu �i cu Moliftele Sf. Vasile �i alte rug�ciuni. Ca s� faci slujb� la miezul nop�ii, este o osteneal� �n plus. Nu este chiar simplu s� faci, pe nem�ncate, s� participi la slujb� de la 10 seara �i p�n� la unu sau dou� noaptea, iar apoi s� faci iar slujb� diminea�a, de la 6 la 7. Am mai invitat pe unii preo�i, din alte localit��i, au venit, dar pe urm� au renun�at. Mi-au spus c� este prea obositor. �ntr-adev�r, este obositor, la �nceput, p�n� te formezi, mai ales c� ai multe ispite de la diavol, dureri de stomac, fel de fel, numai ca s� renun�i“, m�rturisea p�rintele Alexandru Argatu.

Puterea credin�ei

Despre Ilarion Argatu se poate vorbi la nesf�r�it. Nu exist� loc �n �ar� unde s� nu se fi auzit de el, s� nu fie oameni asupra c�rora s-a rev�rsat harul p�rintelui. „A r�sp�ndit lumin� prin �ar�, prin fiii �i ucenicii lui“, spunea IPS Teodosie Snagoveanul, la �nmorm�ntarea marelui duhovnic. Alexandru Argatu �i aminte�te c�, odat�, tat�l s�u a vrut s�-i demonstreze unui ateu puterea credin�ei. „I-a spus: «Uite, vezi copacul acela din gr�din�, m� rog la Dumnezeu �i se usuc�». �i c�nd s-a uscat, ateul a spus c� o intrat viermii �n el �i l-o m�ncat. Ei, ca s�-i dovedeasc� c� prin credin�� se poate face orice, l-a chemat �i i-a ar�tat ni�te salc�mi. Erau �n �ir, unul dup� altul. «Eu, spunea el, am s� m� rog la Dumnezeu, unul s� se usuce, unul, s� r�m�n�, unul s� se usuce.... �i a�a a fost!»“

Articol afisat de 37493 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Sergiu RUSU, Monitorul de Suceava)
Adaug comentariul tu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Regionale Stiri Regionale
Stiri Economie Stiri Economie
Stiri Social Stiri Social
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Eveniment cultural Stiri Eveniment cultural
Stiri Sanatate Stiri Sanatate
Stiri Opinii Stiri Opinii
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective